Zarządzanie projektami w ochronie antykorozyjnej metodą Z-CIS® – blog Excor.pl

W ramach pracy z klientami zdarza się nam współpracować również z wieloma zewnętrznymi i wewnętrznymi przedsiębiorstwami zaangażowanymi w każdą część łańcucha dostaw. Doręczyciele półproduktów, podwykonawcy, firmy spedycyjne i klienci docelowi – wszyscy oni są zaangażowani w proces ochrony przed korozją.

 

Na przestrzeni ostatnich 40 lat pracy i doświadczeń, opracowaliśmy metodologię wdrażania zabezpieczeń antykorozyjnych opartych o technologię inhibitorów korozji, elementu niezbędnego dla zapewnienia ochrony antykorozyjnej produktów metalowych w transporcie na całym świecie.

 

Dlatego też zaprojektowaliśmy system zarządzania projektami Z-CIS®, abyś mógł zachować kontrolę na każdym etapie wdrożenia systemu ochrony antykorozyjnej. Nasz system dzieli projekty na fazy – na każdym etapie przygotowywane są dokumenty, które działają jak mapa drogowa – utrzymują projekt na drodze do sukcesu i rozpowszechniają kluczowe informacje o projekcie wśród wszystkich interesariuszy.

 

Wprowadzenie metodologii Z-CIS® w Twojej firmie podniesie wydajność i efektywność ochrony antykorozyjnej. Po wdrożeniu systemu Z-CIS® zasadniczo nasi klienci uzyskują całkowitą oszczędność kosztów wynoszącą co najmniej 10%, a wydajność transportu bez rdzy nawet 100%.

 

Jak działamy?

 • Identyfikujemy i usuwamy przyczyny korozji w procesach produkcyjnych, wykorzystując nasze 40-letnie doświadczenie i globalną sieć partnerów.
 • Ograniczamy użycie materiałów opakowaniowych.
 • Projektujemy optymalne rozwiązania antykorozyjne i dobieramy odpowiednie inhibitory do potrzeb klienta.
 • Zapewniamy obsługę klienta i jego przesyłek w ponad 70 krajach.

 

Metodologia Z-CIS® – 5 faz zarządzania

 

 

 

FAZA 1 – identyfikacja interesariuszy

 

Naszym celem jest identyfikacja wszystkich zainteresowanych stron, które są pod wpływem projektu lub mają wpływ na jego wdrożenie. Wszystkie podmioty zaangażowane w łańcuch dostaw i procesy (wewnętrzne i zewnętrzne), dotknięte pośrednio lub bezpośrednio obawami o korozję są identyfikowane. Z każdym interesariuszem kontaktuje się nasz reprezentant, aby przedstawić i pomóc zrozumieć cele projektowe.

 

Na tym etapie określamy także wszystkie parametry brzegowe takie jak:

 • Z jakiego rodzaju materiału wykonane są komponenty?
 • Jakich obecnie metod ochrony antykorozyjnej używasz?
 • Jaki jest cel ochrony przed korozją?
 • Jak wygląda łańcuch dostaw w twojej firmie?
 • Jaki jest pożądany czas ochrony antykorozyjnej od momentu pakowania do końcowego użycia?

 

FAZA 2 – Planowanie

 

Zespół Zerust®/Excor® pracujący nad wdrożeniem dokonuje przeglądu zakresu projektu, wymagań dotyczących wydajności systemu kontroli korozji i identyfikuje zagrożenia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Następnie propozycja wdrożenia jest rozpowszechniana wśród wszystkich zainteresowanych. Dokument przedstawia pracę, którą zespół Zerust®/Excor® musiałby wykonać, koszty związane z projektem, nasze wstępne zalecenia oraz wszelkie dodatkowe elementy i wymagane informacje. Kluczowi interesariusze przeglądają i podpisują propozycję wdrożenia Z-CIS®, upoważniając zespół Zerust®/Excor® do rozpoczęcia pracy.

 

W ramach wdrożenia Z-CIS® mogą być świadczone następujące usługi związane z zapobieganiem korozji:

 • Mapowanie procesów
 • Przegląd planu kontroli produkcji
 • Przegląd FMEA
 • Przegląd projektu opakowania
 • Przegląd instrukcji pracy operatora
 • Testowanie próbek komponentów w warunkach korozyjnych
 • Testowanie płynów procesowych
 • Nadzór nad wysyłką PPAP
 • Szkolenie operatorów w zakresie wymagań wdrożeniowych
 • Kontrola przesyłki docelowej
 • Audyt potwierdzający po zatwierdzeniu PPAP

 

FAZA 3 – Zalecenia dotyczące wdrożenia

 

Zespół Zerust®/Excor® zbiera próbki komponentów z zakładu produkcyjnego, pobiera próbki wszystkich płynów technologicznych z linii produkcyjnej, ocenia wpływ trasy transportu na ryzyko korozji, aktualizuje dokumenty FMEA, przegląda plany kontroli procesu itp.

 

Komponenty i próbki płynów są testowane w jednym z naszych regionalnych laboratoriów na całym świecie pod kątem zgodności z systemem zarządzania korozją. Następnie zespół Zerust®/Excor® zaleca najkorzystniejszy system ochrony antykorozyjnej.

 

 

Przykład rekomendowanego opakowania.

 

FAZA 4 – Wdrożenie

 

Wymagane jest spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu uzgodnienia systemu ochrony antykorozyjnej, który ma zostać wdrożony. Zespół Zerust®/Excor® współpracuje z organizacjami bezpośrednio zaangażowanymi w zmianę procesu (jeśli istnieje) w celu wdrożenia zalecanego rozwiązania. System ochrony antykorozyjnej jest wykonywany w rozsądnych ramach czasowych. Wysyłki próbne są wykonywane i monitorowane, aby zapewnić prawidłowe działanie nowego systemu Z-CIS®.

 

FAZA 5 – Monitoring i ciągłe doskonalenie

 

Przeprowadzane są regularne audyty w oparciu o dokument zaleceń dotyczących wdrażania Z-CIS®, aby upewnić się, że proces pozostaje pod kontrolą, a wprowadzane ulepszenia dają wymierne efekty. Monitorowane są wszystkie wskaźniki jakościowe i opracowywane są ciągłe udoskonalenia procesu w celu osiągniecia jak największej wydajności i ekonomiczności procesu z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Podsumowanie

 

Od ponad 40 lat firma Zerust®/Excor® pomaga organizacjom produkcyjnym na całym świecie wdrażać systemy zarządzania korozją w ich łańcuchu dostaw. Z obsługą na miejscu w ponad 70 krajach i laboratoriach na trzech kontynentach możemy skutecznie świadczyć usługi wsparcia technicznego. Zapewniamy, że części pozostają wolne od rdzy i zanieczyszczeń. Rozumiemy Twoje potrzeby i złożoność zarządzania globalnym programem dostaw. Wdrażając naszą metodologię Z-CIS® i podejście do zarządzania projektami masz pewność, że Twoje komponenty będą zabezpieczone przed korozją w odpowiedni sposób. Jeżeli masz jakieś pytania lub chcesz rozpocząć z nami projekt, napisz do nas!

Ostatnie wpisy na blogu


Materiały opakowaniowe VCI, dodatki i niestandardowe rozwiązania


Eco trend na rynku opakowań


Zerust ActivPak – zastosowanie produktu w ochronie antykorozyjnej oczyszczalni ścieków


Zerust Flange Savers – zastosowanie produktu w ochronie antykorozyjnej elementów rurociągów