Najczęstsze przyczyny korozji metali – blog Excor.pl

W trakcie współpracy z naszymi klientami często spotykamy się z nietypowymi źródłami korozji. Jednak na podstawie zdobytych przez lata doświadczeń wiemy, że początek problemu zwykle sięga do producenta komponentów. To on odpowiada za procesy produkcyjne, przechowywanie oraz właściwe przygotowanie towaru do wysyłki. Właśnie dzięki tej wiedzy potrafimy wskazać najczęściej występujące przyczyny korozji.

 

Jednak zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego omówienia tematu, wyjaśnimy pokrótce, czym właściwie jest korozja oraz jakie są jej rodzaje.

 

Czym jest korozja?

 

Korozja metali to proces ich stopniowego niszczenia na skutek oddziaływania chemicznego lub elektrochemicznego. Problem zwykle rozpoczyna się od drobnych zmian na zaatakowanej powierzchni. Dochodzi wówczas do uruchomienia procesów niszczących mikrostrukturę danego materiału, które finalnie prowadzą do jego rozpadu. Natomiast tempo ich postępowania, jest uzależnione od wielu czynników.

 

Rodzaje korozji

 

W przypadku metali wyróżnia się dwa główne rodzaje korozji:

 • Chemiczną, która polega na chemicznym oddziaływaniu ośrodka na tworzywo m.in. kontaktu związków chemicznych metalu z pierwiastkami otoczenia (dochodzi do niej bez udziału wilgoci).
 • Elektrochemiczną — najczęstszą, która wywoływana jest przepływem ładunków elektrycznych przez warstwę pomiędzy metalem a elektrolitem. Należy jednak podkreślić, że korozja jest procesem długotrwałym. Aby doszło do powstania problemu, zwykle potrzeba trzech składników: metalu, powietrza oraz wody. Pod wpływam ich działania, metal w pierwszej kolejności traci swój połysk, a następnie załamuje się jego struktura.

 

Ponadto, korozję metali można sklasyfikować także ze względu na rodzaj decydujących czynników środowiskowych. Wówczas można wymienić dodatkowo korozję atmosferyczną, wodną oraz glebową.

 

Przyczyny korozji

 

Tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu, korozja może powstawać na skutek wielu przyczyn. Co więcej, często są one trudne do stwierdzenia. Na podstawie naszych doświadczeń opracowaliśmy mapę zmiennych, które mają wpływ na występowanie korozji. Wśród nich możemy wyróżnić 6 przyczyn.

 

 1. Człowiek — w wyniku działań ludzkich korozja może powstać wskutek niewiedzy lub zaniedbań. Wśród najpowszechniejszych przyczyn można wymienić:
 • brak świadomości na temat prawidłowych procedur – w punkcie tym można zawrzeć m.in. brak szkoleń dla pracowników, problemy z komunikacją w firmie czy nieświadomość występowania problemu;
 • brak motywacji – mowa tutaj o braku wiary w słuszność stosowanych rozwiązań oraz niedostrzeganiu korzyści wynikających z wdrożenia konkretnej metody;
 • problemy z komunikacją – pojawiają się w momencie, gdy nie wszystkie osoby mające wpływ na produkt zostały przeszkolone lub poinformowane o wymogu stosowania środków ostrożności;
 • szkolenia – a mianowicie ich brak lub prowadzenie w stopniu niewystarczającym. Co więcej, przyczyną powstawania korozji może być niedostateczny czas poświęcony na edukację pracowników lub ich duża rotacja.

 

 1. Pomiary – są kolejnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi korozji. Choć brzmi to dość ogólnie, ma ścisły związek z brakiem edukacji oraz zaniedbaniami, a mianowicie:
 • niemożność identyfikacji przyczyn korozji – do takiej sytuacji dochodzi, gdy korozja nie jest widoczna lub gdy nie da się ustalić jednoznacznie, źródła i początku procesu korodowania;
 • przestrzegane planu kontroli – mowa tutaj o zaniedbaniach, braku zaangażowania lub błędnie działającym systemie kontroli i nadzoru jakościowego;
 • kontrola płynów procesowych – a właściwie jej brak. Nawet jeśli wszystkie inne procedury są przestrzegane, brak monitoringu czystości i parametrów kąpieli skutkuje rozwojem korozji.

 

 1. Czynniki środowiskowe określone na grafice, jako matka natura — to kolejne elementy przyczyniające się do powstania korozji. Z wszystkich wymienionych przyczyn, to na nie mamy najmniejszy wpływ, przez co dobór ochrony antykorozyjnej sprawia tak duży problem. Na liście znajdziemy:
 • wilgotność – o jej poziomie decydują m.in.: pora roku, lokalizacja, klimat (wysokie lub niskie amplitudy temperatur), kondensacja oraz tzw. punkt rosy, czyli temperatura elementu metalowego, w której na jego powierzchni zaczyna skraplać się wilgoć;
 • logistykę – czyli rodzaj transportu (lądowy, morski bądź lotniczy);
 • nieprzewidziane zdarzenia pogodowe – mowa tutaj o powodziach, sztormach lub innych, podobnych zjawiskach,
 • żrące gazy – korozja metalu pojawia się, gdy element znajduje się w otoczeniu gazów procesowych, które w składzie mają chlor, siarkę lub siarkowodór;
 • sposób i warunki magazynowania – problem dotyczy elementów przechowywanych w miejscu nieprzystosowanym do magazynowania metali.

 

 1. Materiały – mamy tutaj na myśli, jakość użytych komponentów oraz szereg procedur związanych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przed zanieczyszczeniami prowadzącymi do rozwoju korozji. Są to m.in.:
 • zanieczyszczenia procesowe – czyli błędna kontrola nad parametrami płynów, wykraczająca poza ustalone tolerancje;
 • zanieczyszczenia komponentów – powstałe w trakcie produkcji i zalegające na powierzchni komponentów;
 • błędny dobór materiałów – stosowanie metali bez odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego lub tych bardziej podatnych na korozję;
 • rodzaj powierzchni – ma ścisły związek z rodzajem korozji oraz tempem jej rozwoju;
 • niewłaściwe płyny procesowe – chodzi tutaj o wysokokorozyjne media;
 • podatność na korozję – przede wszystkim dotyczy materiałów z dużym potencjałem korozyjnym lub sytuacji, w których to korozja zachodzi szybciej niż działa zabezpieczenie.

 

 1. Maszyny – a mówiąc bardziej szczegółowo, do rozwoju korozji przyczyniają się zanieczyszczenia:
 • pochodzące z procesu produkcji;
 • przenoszone na komponenty pomiędzy operacjami/etapami produkcji.

 

 1. Metoda – to ostatnia przyczyna korozji uwzględniona na naszej mapie. Ona także jest ściśle związana ze szkoleniami oraz nadzorem i dotyczy nieprawidłowości z zakresu:
 • niewłaściwego sposobu obchodzenia się z detalami – wynika głównie niewiedzy/braku szkoleń oraz błędnie działającego systemu kontroli pracowników w trakcie produkcji, magazynowania lub pakowania do wysyłki;
 • złego doboru opakowania – mowa tutaj o braku znajomości dostępnych metod zabezpieczeń antykorozyjnych (materiały opakowaniowe VCI) oraz nieświadomości w kwestii potencjalnych źródeł korozji (punkty stykowe);
 • niewłaściwych procedur – po raz kolejny chodzi o edukację dotyczącą procedur oraz systemu kontroli. Brak dbałości o te elementy skutkuje nieświadomością oraz nieumyślnym przyczynianiem się do powstania korozji;
 • niewłaściwych procesów – jeśli działania nie są prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami oraz normami, np. na skutek niewiedzy, pojawia się problem z korozją.
 • nieskutecznej ochrony antykorozyjnej – wynika najczęściej z doboru złej metody lub nieodpowiedniego produktu.

 

Jak widać, wiele przyczyn korozji powstaje w wyniku błędów ludzkich, wskutek braku edukacji i źle funkcjonującego systemu kontroli. Pozostałe czynniki, to niezależne od człowieka zjawiska atmosferyczne i niefortunne zbiegi okoliczności. Zidentyfikowanie i wyeliminowanie problemu jest możliwe tylko dzięki zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, stosowaniu właściwych zabezpieczeń antykorozyjnych oraz przestrzeganiu i nadzorowaniu obowiązujących procedur. Tylko kompleksowe działanie gwarantuje skuteczną ochronę metali przed korozją.

 

Jeśli szukasz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z Twoim procesem produkcyjnym.

 

Ostatnie wpisy na blogu


Materiały opakowaniowe VCI, dodatki i niestandardowe rozwiązania


Eco trend na rynku opakowań


Zerust ActivPak – zastosowanie produktu w ochronie antykorozyjnej oczyszczalni ścieków


Zerust Flange Savers – zastosowanie produktu w ochronie antykorozyjnej elementów rurociągów