Technologia VCI

 

W momencie kontaktu metalu z tlenem, na jego powierzchni tworzy się pierwotna warstwa tlenków (POF – primary/passive oxide film), która jest naturalnym mechanizmem obrony przed korozją.

W zależności od rodzaju metalu i warunków atmosferycznych, warstwa POF jest bardziej lub mniej stabilna i łatwiej lub trudniej może zostać uszkodzona lub zniszczona. Konsekwencją zniszczenia warstwy POF może być korozja powierzchni metalu.

Aby zapobiec procesowi korozji możemy zastosować między innymi technologię ochrony antykorozyjnej opartą na Lotnych Inhibitorach Korozji – VCI (Volatile Corossion Inhibitor).

Zobacz pełną prezentację video

Jak to działa?

 

Produkty antykorozyjne Zerust®/Excor® zawierające VCI, zabezpieczają przed korozją na trzy sposoby:

  1. Powstrzymują przepływ elektronów pomiędzy anodą (obszar, w którym zachodzi proces utlenienia) i katodą (obszar, w którym zachodzi proces redukcji)
  2. Tworzą fizyczną, hydrofobową warstwę zapobiegającą bezpośredniemu kontaktowi wilgoci (elektrolitu) z powierzchnią metal.
  3. Regulują wartość pH skodensowanej pary wodnej (elektrolitu)

 

Jeśli metal jest przechowywany w opakowaniu VCI, możemy uzyskać ochronę antykorozyjną, która będzie trwać do 5 lat, nawet w ekstremalnych warunkach.