FAQ - Często zadawane pytania

Co to jest korozja?

Korozja jest chemiczną bądź elektrochemiczną reakcją między materiałem (zwykle metalem) a jego środowiskiem, która powoduje pogorszenie się materiału i jego właściwości. Zwykle korozja polega na oksydacji metali w obecności wody bądź pary wodnej i wtedy ma postać rdzy.

W jaki sposób można zapobiegać korozji?

Istnieje wiele sposobów zapobiegania korozji, w tym modyfikacja warunków atmosferycznych poprzez osuszenie, zabezpieczenie azotem, opróżnienie, itp. oraz stworzenie bariery na powierzchni metalu, aby zapobiec przenikaniu wilgoci. Ta bariera może zostać stworzona poprzez płynną powłokę, na przykład olej lub poprzez odpowiednie opakowanie produktów, które zawierają VCI (Vapor Corrosion Inhibitors- Lotne Inhibitory Korozji). Lotne inhibitory korozji ulatniają się z powierzchni nośnika (np. folia opakowaniowa lub papier) i osadzają się na powierzchni metalu. W ten sposób tworzą zapobiegającą korozji warstwę inhibitorów, która hamuje elektro-chemiczne reakcje, powodujące powstanie korozji. Nasza firma łączy użycie lotnych inhibitorów korozji z nauką dotycząca materiałów i ekspertyzy z zakresu zarządzania procesami, by wdrażać rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta albo dopasowane do całego łańcucha dostaw. Nazywamy to Zerust®/Excor® Integrated Corrosion Technologies (ICT).

Jak najlepiej przechowywać produkty Zerust®/Excor® przed użyciem?

Podczas przechowywania zalecamy, by produkty Zerust®/Excor® znajdowały się w miejscu, gdzie nie będą narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego, zdala od wody. Produkty należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach (karton, torba, kontener), w których zostały dostarczone. Jeżeli opakowanie, w którym produkt został dostarczony ulegnie uszkodzeniu należy przykryć produkt arkuszem lub workiem ze zwykłego polietylenu – dla ochrony przed kurzem i brudem. Produkty Zerust®/Excor® powinny być przechowywane w umiarkowanej temperaturze, typowej dla warunków panujących wewnątrz budynku. Dzięki temu zostanie zminimalizowane niebezpieczeństwo narażenia produktów na zbyt wysoką temperaturę, bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak deszcz czy śnieg.

Jak działają materiały opakowaniowe Zerust®/Excor®?

Materiały opakowaniowe Zerust®/Excor® zawierają molekuły VCI, które obecne na powierzchni metalu hamują korozję poprzez tworzenie fizycznej, hydrofobowej warstwy zapobiegającej bezpośredniemu kontaktowi wody i wilgoci z metalem. Ponieważ molekuły VCI przenoszone są za pomocą powietrza, muszą zostać zgromadzone blisko powierzchni metalu przy użyciu torebki lub innego opakowania. Kiedy metalowe elementy znajdują się w środowisku, w którym narażone są na korozję albo podczas długotrwałego magazynowania, produkty zawierające lotne inhibitory korozji (VCI) gwarantują kompleksową ochronę przed rdzą.

Czy można użyć torebek i worków Zerust®/Excor® do przechowywania części, które zostały wcześniej zabezpieczone olejem?

Część pokryta cienką warstwą oleju może być przechowywana w torebkach i workach Zerust®/Excor®. Jednak gruba warstwa oleju może uniemożliwić lotnym inhibitorom korozji osadzenie się na powierzchni metalu i wytworzenie warstwy zapobiegającej korozji. Aby ustalić, czy w danym przypadku można zastosować olej oraz jaka powinna być jego odpowiednia ilość, skontaktuj się z naszym pracownikiem.

Po jakim czasie od umieszczenia elementu w materiałach opakowaniowych Zerust®/Excor®, lotne inhibitory korozji aktywują się i zaczynają zabezpieczać metalową część?

Czas potrzebny aktywnym cząsteczkom hamującym korozję na wypełnienie opakowania zależy od jego objętości oraz temperatury. Ochrona metalu rozpoczyna się z chwilą, gdy lotne inhibitory korozji (VCI) osiadają na wystawione na ich działanie powierzchnie metalowe. Maksymalna ochrona jest zapewniona w momencie nasycenia całej objętości opakowania lotnymi inhibitorami korozji.

Czy materiały opakowaniowe Zerust®/Excor® mają negatywny wpływ na elektryczne lub elektroniczne komponenty?

Wyniki przeprowadzanych badań pokazują, że produkty Zerust®/Excor® nie mają niekorzystnego wpływu na elektryczne czy elektroniczne komponenty. Natomiast molekuły VCI pomagają podnieść niezawodność elektrycznych czy elektronicznych elementów poprzez zapobieganie korozji, która jest za mała żeby ją zauważyć gołym okiem. Produktów opakowaniowych Zerust®/Excor® można bezpiecznie używać do ochrony antykorozyjnej narzędzi, przyrządów, urządzeń, sprzętu, które zawierają elektryczne lub elektroniczne komponenty.

Co to jest folia VCI?

Nasza firma używa technologii VCI aby zahamować korozję metalu. Folia VCI jest opakowaniem, które składa się z folii polietylenowej zaimpregnowanej związkami chemicznymi, unikalnymi dla każdego producenta. Podczas gdy skład poszczególnych formuł chemicznych może się różnić, produkt finalny posiada podobne funkcje, w tym sensie, że wydzielane są bardzo niskie koncentracje niewidzialnych lotnych inhibitorów korozji do otaczającego powietrza. Lotne molekuły stopniowo kondensują się na narażonych na korozję powierzchniach metalowych i tworzą molekularną osłonę przed korozją, chroniącą przed rdzą i innymi formami korozji aż do pięciu lat, a w niektórych wypadkach nawet dłużej. Gdy opakowanie VCI zostaje później usunięte, wszystkie lotne molekuły szybko się ulatniają. To sprawia, że metalowe części pozostają czyste i gotowe do użytku.

Czy Excor sp. z o.o. spełnia standardy ISO?

Tak, Excor sp. z o.o. spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania ISO 9001:2008, który obejmuje produkcję i sprzedaż opakowań oraz sprzedaż systemów antykorozyjnych VCI.

Czy worki Zerust®/Excor® mogą zostać ponownie użyte?

Tak, jeśli worki Zerust®/Excor® są nadal w dobrym stanie, bez dziur i rozdarć. Te worki ZERUST®/EXCOR®, które mają dużą ilość dziur i rozdarć, zaczęły pękać lub w sposób dostrzegalny tracić swoje właściwości w skutek wystawienia ich na działanie promieni słonecznych nie zapewnią odpowiedniej ochrony przed korozją i nie powinny być ponownie używane.

Czy produkty Zerust®/Excor® są bezpieczne dla środowiska?

Dbamy o to, żeby produkowane przez nas środki antykorozyjne nie były jedynie efektywne, ale także bezpieczne dla użytkowników i środowiska. Większość produktów Zerust®/Excor® jest biodegradowalna i podlega recyklingowi. Nasze produkty przyczyniają się do redukcji negatywnego wpływu przemysłu na środowisko poprzez wydłużenie czasu trwałości materiału. Dzięki temu zmniejsza się zużycie energii potrzebnej do wyprodukowania nowych metalowych części i ilość wytwarzanych podczas tego procesu odpadów. Produkty Zerust®/Excor® są bezpieczne dla ludzi i środowiska zgodnie z kryteriami unijnego rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging) numer 1272/2008 oraz normami Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. Produkty Zerust®/Excor® w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach nie są uznawane za materiały niebezpieczne według kryteriów CFR (Code of Federal Regulations) – nie są to materiały zapalne, żrące, reaktywne czy toksyczne.

Czego można oczekiwać w przypadku umieszczenia w opakowaniach Zerust®/Excor® części już pokrytych rdzą?

Kiedy w opakowaniach Zerust®/Excor® umieścimy części pokryte rdzą, proces korozji zostanie spowolniony. Jednakże opakowania nie usuną rdzy znajdującej się na częściach. Aby pozbyć się rdzy i nalotu korozyjnego z powierzchni metalu należy zastosować odrdzewiacz Axxaclean 2048. To doskonały środek, który pozwala przywrócić pierwotny stanu metalu.

Jak stosować emitery ActivPak® (LS)?

Na początku należy ustalić odpowiednią ilość torebek ActivPak potrzebnych do zapewnienia ochrony antykorozyjnej w danej przestrzeni. Należy uważać by nie użyć zbyt wielu torebek. Następnie wyjmujemy torebkę ActivPak z plastikowego opakowania jednocześnie uważając, żeby jej nie przebić. Torebkę umieszczamy jak najbliżej centrum przestrzeni jaką chcemy zabezpieczyć. Jeżeli używamy większej ilości torebek ActivPak należy rozmieścić je równomiernie. Na koniec upewniamy się, że opakowanie lub zamknięta przestrzeń, w której znajdują się torebki są szczelne, tak aby w środku zgromadziły się lotne inhibitory korozji. Pamiętaj: Torebki ActivPak mogą znajdować się w bezpośrednim kontakcie metali żelaznych. Nie mogą natomiast dotykać mosiądzu, miedzi i cynku.

Jak stosować olej Zerust® Axxanol™ 33?

Przed nałożeniem oleju Axxanol 33 upewnij się, że części są czyste i suche. Podczas nakładania oleju noś rękawice, aby nie zostawiać odcisków palców na zabezpieczanych elementach. Olej należy nakładać w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Spryskaj, rozsmaruj, nałóż za pomocą pędzla lub zanurz metalowe części w Axxanol 33. Podczas aplikacji pamiętaj o założeniu maseczki ochronnej lub półmaski dostarczającej tlen. Aby zapewnić metalowym częściom dodatkową ochronę możesz użyć innych produktów Zerust®/Excor®. Zabezpieczone elementy przy transporcie i magazynowaniu, powinny znajdować się w zamkniętym opakowaniu. Więcej informacji o olejach znajdujących się w naszej ofercie na stronie produkty-vci.pl.