Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni stalowych rur – blog Excor.pl

Jeden z naszych klientów, duża firma produkująca silniki wysokoprężne dla przemysłu morskiego, poprosiła nas o sprawdzenie dostępnych rozwiązań antykorozyjnych. Przedmiotem testu była ochrona wewnętrznych powierzchni rur systemu wody chłodzącej na czas transportu i magazynowania. Próbki były testowane na zewnątrz, blisko źródła słonej morskiej wody w taki sposób, żeby jak najlepiej zasymulować warunki panujące w trakcie transportu morskiego. Były one jedynie zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków pogodowych (kolejne zastosowanie dla stolika z ikei!). Próbki były testowane przez okres 12 miesięcy, po tym czasie przeniesiono je do magazynu i pozostawiono na kolejne 6 miesięcy. Oprócz próby wzorcowej wykonano dwa testy:

 

Wewnątrz rury umieszczono specjalną saszetkę – emiter lotnych inhibitorów korozji VCI Activpak (LS) – 35. W tym przypadku, ze względu na bardzo agresywne warunki środowiskowe, użyto inhibitorów o podwyższonej prężności par (szybsze i skuteczniejsze oddziaływanie).

 

Na wewnętrzne powierzchnie rur naniesiono preparat antykorozyjny na bazie rozpuszczalnika Axxanol 34CD. Rurę tak jak poprzednio zaślepiono plastikowymi kapslami.

 

Efekt po 18 miesiącach przedstawiony na poniższych slajdach.

 

 

 

Ostatnie wpisy na blogu


Materiały opakowaniowe VCI, dodatki i niestandardowe rozwiązania


Eco trend na rynku opakowań


Zerust ActivPak – zastosowanie produktu w ochronie antykorozyjnej oczyszczalni ścieków


Zerust Flange Savers – zastosowanie produktu w ochronie antykorozyjnej elementów rurociągów