Jak wykorzystać laboratorium do badania przyczyn powstawania korozji?

20.11.2019

Wielu klientów zgłasza się do nas z prośbą o sprawdzenie dostępnych rozwiązań antykorozyjnych oraz zaproponowanie najlepszej metody dla swojej branży. W trakcie pracy z klientami odpowiadam za techniczną implementację zaproponowanych środków antykorozyjnych. Oznacza to, że wielokrotnie analizuję cały proces, ponieważ każdy jego element może wpłynąć na finalny efekt zabezpieczenia antykorozyjnego. Właśnie dlatego powstał nasz autorski system zarządzania projektami w przedsiębiorstwach przemysłowych.

 

 

Kiedy opracowujemy najlepsze rozwiązania antykorozyjne dopasowane do procesu klienta, nierzadko wykonujemy szereg testów. Pomagają nam one w podjęciu finalnej decyzji, które rozwiązanie i w jakiej formie zarekomendujemy klientowi. Stawiamy różne hipotezy i potwierdzamy ich zasadność, wykorzystując aparaturę dostępną w naszym laboratorium.

W dzisiejszym artykule przedstawię zakres możliwych badań i analiz, które umożliwią dokładną charakterystykę każdego przypadku i pozwolą odpowiedzieć na wiele pytań związanych z procesem korozji elementów w branży automotive.

PODZIAŁ BADAŃ LABORATORYJNYCH

Dostępne analizy możemy podzielić na kilka bloków tematycznych:

Próby wydajnościowe – służą do testowania hipotez i porównywania różnych rodzajów ochrony antykorozyjnej. W ramach analizy wykorzystujemy wiele dostępnych rodzajów komór klimatycznych, komór solnych oraz różnego rodzaju stress testów.

Analizy chemiczne – dostępną aparaturę stosujemy podczas badań chemicznych, gdy chcemy sprawdzić jakość płynów technologicznych (na próbkach pobranych z procesu klienta), lub przeanalizować poziom zanieczyszczeń na powierzchni metalu. Na podstawie wyników badań określamy, co było przyczyną korozji, a także eliminujemy czynniki powodujące jej powstawanie.

Testy mechaniczne – zakres badań mechanicznych weryfikuje wszystkie parametry jakościowe opakowań antykorozyjnych VCI. Sprawdzamy, które z nich są w stanie wytrzymać obciążenia, jak reagują na wysokie lub niskie temperatury, czy zapewniają szczelność oraz, czy spełniają wymagania odpowiednich norm jakościowych.

Usługi – jest to najciekawsza grupa, ponieważ wymaga naszej interwencji w terenie. Przeprowadzamy audyty procesów, wysyłamy testowe paczki do każdego miejsca na świecie i kontrolujemy ich stan po przybyciu do klienta. Wyposażamy transport w urządzenia mierzące temperaturę i wilgotność w trasie. Pozwala nam to oszacować ryzyko korozji i dobrać odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Dopełniamy obsługę techniczną, dodając wskaźniki wstrząsu i przechyłu, aby mieć pewność, że problemy nie są spowodowane przez dostawców usług zewnętrznych i logistycznych.

W dalszej części artykułu przedstawię kilka konkretnych metod, które najczęściej wykorzystujemy w pracy z naszymi klientami.

TESTY WYDAJNOŚCIOWE

Komora klimatyczna – korzystamy z komór o stałych parametrach (wilgotność 99,9% przez cały czas trwania testu) lub zmiennych (zmiana wilgotności i temperatury w czasie, co doskonale symuluje rzeczywiste warunki panujące w trakcie transportu morskiego). Sprawdzamy szybkość przebiegu korozji na elementach z naniesionym preparatem antykorozyjnym lub zabezpieczonych opakowaniem VCI. Testy w komorach klimatycznych udowadniają, która metoda w danych warunkach daje lepsze efekty. Badanie trwa zazwyczaj 15 dni.

Komora solna – działa podobnie jak komora klimatyczna. Różnica polega na tym, że podczas testu do wnętrza komory wprowadzany jest roztwór wody z solą. Chlorek sodu działa higroskopijnie i przyspiesza proces utleniania metali. Tego typu komory wykorzystujemy  do badań korozyjnych powłok lakierniczych, ale można z nich korzystać także przy testowaniu olejowych i smarnych powłok antykorozyjnych. Sprawdzają się również podczas oceny skuteczności opakowań VCI. Dostępne są także inne konfiguracje komory solnej, w których test przeprowadza się w obecności siarkowodoru, dwutlenku siarki i innych korozyjnych gazów.

Testy na wiórach żeliwnych – odejdźmy trochę od aparatury. Prosty test, który każdy z naszych klientów z powodzeniem może wykonać we własnym zakresie. Stosując go, można analizować jakość płynów myjących, chłodziw i innych mediów technologicznych. Do przeprowadzenia badania niezbędne są:

  • specjalne wióry żeliwne, wykorzystywane tylko do przeprowadzania tego typu badań;
  • szklana płytka (np. Petriego) i sączek laboratoryjny.

Test trwa zazwyczaj 2 godziny – jeśli po tym czasie nie zaobserwujemy śladów korozji, płyn uznajemy, jako dobry jakościowo i zdatny do dalszego użytku.

 

 

Test kropli wody – kolejny prosty test. Do jego wykonania potrzeba jedynie laboratoryjnych płyt ze stali 1010. Chcąc sprawdzić, czy testowany płyn spełnia normy jakościowe, należy nanieść kroplę wody na powierzchnię płytki. Analogicznie do testu z wykorzystaniem wiórów żeliwnych, mierzy się czas do powstania pierwszych oznak korozji.

ANALIZY CHEMICZNE

Chromatografia jonowa – urządzenie do analizy ilościowej. Służy do oznaczenia stężenia substancji korozyjnych w próbkach płynów pobranych od klienta. Badania wskazują na ogólny stan jakościowy medium. Wykryte substancje mogą wskazywać bezpośrednio na źródło powstawania korozji lub inne potencjalne przyczyny. Pobierając próbkę ze skorodowanego metalu, możemy również oznaczyć poziom zanieczyszczeń na jego powierzchni.

Chromatografia gazowa i cieczowa – technika analityczna, w której stosowany jest gaz (najczęściej odparowany płyn) lub ciecz. Głównie jest  wykorzystywana w przemyśle petrochemicznym i spożywczym, w ochronie środowiska lub w kryminalistyce.  Służy do szybkiej oceny czystości złożonych mieszanin  oraz analizy ich składu. Wykorzystując tę metodę, możemy oznaczyć zawartość procentową każdego składnika w mieszaninie.

Spektroskopia w podczerwieni (FTIR) – badanie z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego. Za jego pomocą oznaczamy organiczne zanieczyszczenia obecne np. w płynach obróbczych, chłodziwach i na powierzchniach metali.

Analiza mikrobiologiczna – polega na sprawdzeniu, czy płyny nie są zanieczyszczone mikrobiologicznie. Próbki mogą być sprawdzone na obecność bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów. Obecność tych związków może powodować korozję mikrobiologiczną.

TESTY MECHANICZNE

Testy mechaniczne wykorzystuje się do określania parametrów wytrzymałościowych materiałów polimerowych, takich jak np. odporność na zrywanie, rozciąganie, przebicie lub podobnych. Opakowania mogą być również testowane na wytrzymałość temperaturową, np. w przypadku materiałów spełniających normy palności.

USŁUGI

Analiza transportu z wykorzystaniem dataloggera. Jest to urządzenie przystosowane do pomiarów wilgotności i temperatury w czasie. Wyniki analizuje się pod kątem ilości występowania tzw. punktów rosy, czyli momentów, w których wilgotność wynosi 100% i następuje kondensacja pary wodnej. Mierzy się częstotliwość występowania punktów rosy i określa stopień narażenia komponentów stalowych na korozję. Na Podstawie zebranych informacji, wydawane są rekomendacje dotyczące zastosowania m.in. dodatkowych środków prewencyjnych w postaci emiterów VCI, pochłaniaczy wilgoci czy chemicznych preparatów konserwujących.

Szkolenia z zakresu ochrony przed korozją – szkolenia przeprowadzane są dla załogi obsługującej procesy produkcyjne i logistyczne w firmie. Wiedza pozyskana na kursie pozwala pracownikom zrozumieć źródła powstawania korozji, co umożliwia im wczesne wykrycie źródeł problemu i ich samodzielną likwidację. Podnoszenie świadomości pracowników zawsze przyczynia się do  poprawy końcowych parametrów jakościowych produktu.

Zakres przedstawionych analiz przedstawia jedynie wąski obszar wszystkich możliwych do wykonania testów przez laboratorium specjalizujące się w badaniach nad korozją. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod poniższym adresem services. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu poprzez LinkedIn lub e-mail: maciej.bloch@excor.pl. Chętnie przedstawię Państwu możliwy zakres współpracy i opracuję rozwiązanie dla Państwa problemu.

oprac. Maciej Błoch

Kontakt w sprawie artykułu i produktów:

Zapytaj specjalistę o ten artykuł
Leave this field blank