DATA LOGGER, czyli badanie warunków atmosferycznych w przesyłce

06.08.2019

W naszej pracy z klientami niejednokrotnie analizujemy, co może stać się z towarem w trakcie wielomiesięcznego transportu. Oczywiście możemy na bieżąco monitorować kolejne etapy podróży naszej przesyłki aż do momentu jej odbioru przez klienta, jednak nie mamy możliwości podejrzenia, czy z jej zawartością jest wszystko w porządku. Niestety, transport paczki zawierającej elementy metalowe wiąże się z wieloma zagrożeniami, które mogą skutkować pojawieniem się na nich korozji. Do najczęściej występujących należą duże wahania temperatury i wysoka wilgotność. Takie zmienne i niestabilne warunki atmosferyczne prowadzą do powstania tzw. „punktu rosy”.

Punkt rosy to zjawisko fizyczne, podczas którego dochodzi do kondensacji, czyli przejścia nagromadzonej w powietrzu wilgoci obecnej w formie gazowej do formy ciekłej, czyli wody.  Przemiana zachodzi w momencie, kiedy dla danej temperatury wilgotność względna osiągnie 100%, a więc powietrze całkowicie nasyci się parą wodną. To, w jakim momencie to nastąpi, zależy od wielu czynników, np.: składu powietrza, temperatury, ciśnienia atmosferycznego oraz entalpii, czyli zawartości ciepła w powietrzu.

Temperatura punktu rosy jest szeroko stosowana np. w meteorologii, ponieważ wyznacza ona moment tworzenia się chmur, mgieł oraz opadów. W przypadku transportu komponentów stalowych kondensacja pary wodnej na powierzchni metalu wyznacza początek procesu korozji i powstawania rdzy.

Aby uniknąć sytuacji, w której to korozja na produkcie, a nie sam produkt, skupia uwagę klienta, warto wcześniej zabezpieczyć go przy wykorzystaniu odpowiedniego opakowania chroniącego przed rdzą. W tym celu niezwykle pomocny okazuje się „Data Logger”, czyli urządzenie niewielkich rozmiarów, ale o dużych możliwościach. Jego głównym zadaniem jest dokonywanie ciągłego pomiaru ze stałą częstotliwością parametrów takich jak: temperatura [T] oraz wilgotność bezwzględna [RH]. Urządzenie rozpoczyna swoją pracę od razu po umieszczeniu w worku antykorozyjnym VCI. Nasi doradcy techniczni programują mierniki dla każdej kontrolnej wysyłki, w oparciu o indywidualne wymagania transportowanych elementów tak, by zebrane dane i otrzymane z nich wyniki odkryły przed nami to, czego nasza przesyłka doświadczyła podczas podróży. Na ich podstawie dokonujemy doboru opakowań zapewniających pełną, a co najważniejsze stabilną ochronę antykorozyjną podczas wielomiesięcznego transportu.

Zdjęcie nr 1 przedstawia jedno z urządzeń, które doradcy Zerust/Excor wykorzystują do prowadzenia badań przesyłek kontrolnych. W zależności od wprowadzonych ustawień Data Logger może zbierać dane nawet do 12 miesięcy.

Zdjęcie 1: „Data Logger” EL-USB-2-LCD

Na podstawie wykonanych i zapisanych pomiarów zmian temperatury [T] i wilgotności [RH], możemy określić, czy podczas transportu doszło m.in. do osiągnięcia wspomnianego wcześniej „punktu rosy”, uszkodzenia worka antykorozyjnego VCI oraz czy miało miejsce do niepożądane otwarcie opakowania przez osoby trzecie.

 

 

Zdjęcia nr 2 oraz 3, przedstawiają przykładowe odczyty wartości zmian temperatury T[oC] – linia koloru czerwonego oraz zmian wilgotności bezwzględnej RH [%] – linia koloru niebieskiego wraz z wyliczaną temperaturą „punktu rosy – dew point” [oC] – linia koloru zielonego.

W obszarach oznaczonych czarnymi owalami można uznać, że dochodzi do kondensacji pary wodnej na powierzchni chronionych antykorozyjnie produktów znajdujących się wewnątrz opakowania, a to prowadzi w dalszym etapie do przyspieszenia procesu korozji metalu. Tak wykonane pomiary temperatury i wilgotności mają ogromne znaczenie przy odpowiednim doborze skutecznego systemu ochrony przeciwkorozyjnej.

Dlaczego dochodzi do kondensacji pary wodnej w zamkniętym opakowaniu antykorozyjnym VCI i jak tego uniknąć? Jak na podstawie powyższych wykresów możemy stwierdzić, czy doszło do osiągnięcia „punktu rosy”? Na te pytania odpowiem w następnym poście, który już wkrótce.

oprac. Krzysztof Czerski

Kontakt w sprawie artykułu i produktów:

Zapytaj specjalistę o ten artykuł
Leave this field blank