Ile kosztuje nas korozja?

22.10.2019

Każdego roku firmy na całym świecie tracą miliardy dolarów wyłącznie z powodu korozji. Jest to zjawisko, które może powodować poważne konsekwencje dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Są to m.in.: brak wydajności, wypadki czy znaczne straty finansowe.

Większość przedsiębiorstw nie zdaje sobie jednak sprawy z wysokości ponoszonych strat. Najnowszy raport NACE opisuje, jak rozległe jest to zjawisko. Krótko mówiąc, całkowity koszt korozji na świecie jest astronomiczny! Szacuje się, że jest to 2,5 biliona USD, a liczba ta nie uwzględnia konsekwencji korozji dla środowiska. To prawie 3,4% procenta globalnego produktu krajowego brutto (PKB) – nie trzeba więc dodawać, że jest to ogromny i drogi problem.

Niestety, większość firm nie jest świadoma skali tego zjawiska, dopóki sytuacja nie stanie się kryzysowa. Na przykład, firma może osiągnąć punkt, w którym koszt naprawy spowodowany korozją przewyższa ogólny zysk. Albo co gorsza, może doświadczyć wypadku w wyniku uszkodzenia produktu z powodu korozji.

Celem tego artykułu jest udostępnienie informacji na temat możliwych rozwiązań w zakresie zapobiegania i kontroli korozji. Aktywna ochrona antykorozyjna może pomóc zaoszczędzić znaczne sumy pieniędzy. Według raportu NACE szacuje się, że gdyby więcej firm korzystało z takich rozwiązań, łączne oszczędności na całym świecie, mogłyby wynosić od 357 do 875 miliardów dolarów rocznie.

Korozja ma wpływ na wiele gałęzi przemysłu, z których każda odczuwa poważne straty finansowe. Pochłaniając sumarycznie 6,2% PKB w USA (2013 r.), korozja jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów gospodarczych tego kraju (pod względem wydatków przewyższa ją tam tylko opieka zdrowotna). Które segmenty przemysłu najbardziej cierpią z powodu korozji? Badania na ten temat w Stanach Zjednoczonych przeprowadziło stowarzyszenie NACE w 1998 roku:

 

 

Według raportu NACE, aby uprzedzić niebezpieczne i kosztowne konsekwencje korozji, „obowiązkowe” jest wdrożenie systemu zarządzania korozją (Corrosion Management System). Według NACE CMS to „udokumentowany zestaw procesów i procedur wymaganych do planowania i stosowania w firmie, w celu skutecznego zarządzania zagrożeniem korozją dla istniejących i przyszłych aktywów”.  Kluczem do stworzenia systemu CMS jest zastosowanie skutecznej metody ochrony antykorozyjnej z odpowiednim systemem zarządzania. Połączenie tych dwóch elementów zapewni firmie efektywność, której potrzebuje, aby skutecznie zapobiegać korozji, a tym samym zwiększać zyski.

Wdrożenie systemu zarządzania korozją

Najważniejsze w systemie CMS jest to, że jest on stosowany przez cały cykl życia produktu. Tak więc, aby czerpać długoterminowe korzyści finansowe z braku korozji, musimy działać na etapie:

  • Projektu
  • Produkcji
  • Obsługi / konserwacji
  • Magazynowania, czy wycofania z eksploatacji

Mierzenie wpływu korozji na biznes

Obniżenie ryzyka powstania korozji lub jej kontrola, gdy się pojawi, musi być ważnym celem dla firmy. Według NACE istnieje kilka kryteriów, które pomagają podczas oceny kosztu korozji. Są to:

  • Koszty bezpośrednie (utracone przychody)
  • Ludzie (obrażenia / ofiary śmiertelne)
  • Naprawa (koszt części i robocizny do wymiany)
  • Utrata reputacji (potencjalna utrata klientów lub personelu, zwiększone koszty finansowania zewnętrznego)

Kontrola korozji to strategia biznesowa

Powodem, dla którego korozja jest często marginalizowana lub pomijana w firmie, jest fakt, że nie jesteśmy świadomi zalet jej kontroli. Jednak przy prawidłowym wdrożeniu i stosowaniu systemu, zyski mogą być znaczące. „Skuteczny program zarządzania korozją jest niezbędny” mówi Sameer V. Ghalsasi, członek NACE. „Proces ten rozpoczyna się już w fazie projektowania koncepcyjnego i trwa przez cały czas istnienia produktu”. Zatem, jeśli firma jest na wczesnym etapie projektu, kontrola korozji powinna być już w nim uwzględniona. Najbardziej logicznym miejscem do planowania takiego nadzoru, jest dział technologiczny.

Zapobieganie korozji: historia sukcesu

Raport NACE opisuje jeden z największych sukcesów na świecie w zakresie kontroli korozji — przemysł motoryzacyjny. Przed 1975 r. producenci samochodów stosowali minimalne rozwiązania w tym zakresie. Cykl życia pojazdów tworzonych przez te firmy, często był uzależniony od stanu ich nadwozia, przez co korozja kosztowała przemysł samochodowy miliardy dolarów rocznie. Jednak po 1975 r. czołowi światowi producenci aut, ponownie skupili się na kontroli korozji. Szacuje się, że do 1999 r. przemysł samochodowy oszczędzał już 9,6 miliarda dolarów rocznie. I co najważniejsze, zarówno w przypadku firm, jak i konsumentów średni wiek pojazdów wzrósł niemal o 50% od 1975 r.

Problemu korozji nie da się wyeliminować w całości. Jednak zgodnie z doniesieniami naukowców stosując odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne, w tym opakowania antykorozyjne VCI, płyny antykorozyjne, czy powłoki, można zredukować łączne wydatki związane z korozją o 25-30%. W skali całego świata pozwoliłoby to zaoszczędzić ponad 500 miliardów dolarów.

Kontakt w sprawie artykułu i produktów:

Zapytaj specjalistę o ten artykuł
Leave this field blank