Szczelność opakowania VCI, a warunki panujące wewnątrz i występująca korozja

16.04.2020
jak działa VCI

Technologie i linie produkcyjne nie zawsze pozwalają na wykonanie idealnego pakowania antykorozyjnego VCI Zerust/Excor. Czasami również same stelaże, skrzynie, pojemniki nie są idealne i nie pozwalają na prawidłowe zamknięcie worka antykorozyjnego VCI. W takich sytuacjach stawiamy sobie pytanie, jak sposób zapakowania wpłynie na warunki (temperatura i wilgotność) panujące wewnątrz opakowania i tym samym na korozję pakowanych detali.

Jakiś czas temu miałem przypadek dość krótkiego transportu, bo zaledwie tylko kilka dni, ale przez Bałtyk, czyli wysyłka morska, podczas której występował problem korozji na żeliwnych detalach. Problem logistyczny w przesyłce stanowił pojemnik, w którym detale były transportowane. Był to metalowy stelaż, w który detale były jakby wsuwane, co uniemożliwiało praktycznie wyłożenie go workiem antykorozyjnym VCI, a następnie włożenie detali i zamknięcie worka na górze. Jedyną metodą pozwalającą na użycie worka antykorozyjnego VCI było przykrycie stelaża od góry kapturem antykorozyjnym VCI (zdjęcie 1).

 

Zdjęcie 1: Stelaż przykryty od góry kapturem antykorozyjnym VCI Zerust/Excor

Przykrycie kapturem stelaża uniemożliwiało szczelne zamknięcie opakowania antykorozyjnego VCI i w tym przypadku od spodu był pełny dostęp powietrza. Podczas takich wysyłek morskich dochodziło powstawania korozji na detalach, co jak podejrzewaliśmy, najprawdopodobniej było związane brakiem szczelności opakowania i wynikającymi z tego złymi warunkami wewnątrz opakowania VCI.

Aby się o tym przekonać, wykonaliśmy testy wysyłkowe, dodatkowo pakowanie w worek antykorozyjny VCIz jego szczelnym zamknięciem na górze (zdjęcie 2). W obu testowych opakowaniach użyliśmy elektronicznych mierników „Data Loggers” do pomiaru temperatury [T] oraz wilgotności bezwzględnej [RH].

 

Zdjęcie 2: Worek antykorozyjny VCI Zerust/Excor włożony do stelaża i szczelnie zamknięty.

Zdjęcia 3 przedstawiają odczyty wartości zmian temperatury T[oC] – linia koloru fioletowego oraz zmian wilgotności bezwzględnej RH [%] – linia koloru czerwonego dla stelaża przykrytego tylko kapturem antykorozyjnym VCI (brak szczelnego zamknięcia opakowania). Zdjęcie 4 natomiast prezentuje pomiar temperatury [T] oraz wilgotności [RH] dla opakowania szczelnego (worek antykorozyjny VCI zaklejony na górze).

Zdjęcie 3: Wykres pomiaru temperatury T [oC] oraz wilgotności bezwzględnej RH [%] wraz z wyliczanym „punktem rosy” [oC] w czasie t = 7 dni wewnątrz KAPTURA antykorozyjnego VCI Zerust/Excor (stelaż przykryty od góry kapturem antykorozyjnym VCI Zerust/Excor)

Zdjęcie 4: Wykres pomiaru temperatury T [oC] oraz wilgotności bezwzględnej RH [%] wraz z wyliczanym „punktem rosy” [oC] w czasie t = 7 dni wewnątrz WORKA antykorozyjnego VCI Zerust/Excor (worek antykorozyjny VCI Zerust/Excor włożony do stelaża i szczelnie zamknięty).

Można zaobserwować, że w przypadku nieszczelnego zamknięcia wilgotność względna RH wewnątrz opakowania antykorozyjnego VCI dochodzi nawet do wartości 80-90%, a w szczelnie zamkniętym worku VCI nie przekracza wartości 60%.

Wykonane pomiary potwierdzają, że odpowiednie wykonanie pakowania i brak szczelności opakowania antykorozyjnego VCI może być powodem powstawania korozji na zabezpieczanych detalach, ze względu właśnie na osiąganie wysokiej wartości wilgotności wewnątrz opakowania podczas transportu.

Kontakt w sprawie artykułu i produktów:

Zapytaj specjalistę o ten artykuł
Leave this field blank